Vipuvoimaa

Reaaliprosessi Oy kehittää EU:n Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Hämeen ELY-keskuksen avulla SaaS palvelun kokonaiskonseptia valmiiksi kansainvälisen myynnin käynnistämiseen seuraavassa vaiheessa.

Hankkeessa painopiste on SaaS palvelun pilotoinnissa ja palvelun kehittämisestä myytäväksi palveluksi, digitaalisen markkinoinnin aloittamisesta (Google ads/Active Campaign), sekä verkkokaupan kehittämiseen markkinointitoimiston kanssa sellaiseksi, että se on laadukas ja myös asiakkaiden helposti löydettävissä.

Hankkeen aikataulu on 1.11.2021 – 31.5.2022.

Reaaliprosessi SaaS kehityshanke mahdollistaa merkittävän viennin kasvun, paikallisen työllistämisen, palveluliiketoiminnan kehittymisen ja digitaalisuuden entistä paremman hyödyntämisen.